زندگى هنرى فرحناز نجفى

فرحناز نجفى در رشته نقاشى ایرانى دانشگاه فرهنگ و هنر نظام الملک و همچنین کارشناسى ارشد از دانشگاه سوره تهران رشته مجموعه هنرهاى تصویرى و طراحى تجربیات و مهارت هایى را کسب کرده است. 

از کودکى مجذوب رنگ ها و فرم هاى محیط پیرامون خود بود براى دستیابى به مهارت هاى طراحى ونقاشى و تکنیک ها و سبک هاى مختلف نقاشى نزد استادان به نام نقاشى شاگردى کرد .

طراحى و مداد رنگى و سیاه قلم نقاشى رنگ و روغن را نزد شاگردان بلافصل استاد مرتضى کاتوزیانیعنى سرکار خانم زهرا ترکمان و اقاى ارورى اموخت و اثار واقع گرایانه زیادى خلق کرد.         

ابرنگ را که بقول خودش نوازش روح وروان است نزد استاد محمود سمندریان فراگرفت در وورک شاپ هاى استاد ناصر پلنگى فتو مدیا کار کرد . و در دانشگاه نظام الملک نگارگرى و تذهیب و نقاشى سنتى ایران را شناخت . براى به عرضه ظهور در آوردن اید ه ها ى خود به نقاشى پست مدرن رو آورد و نزد استاد نصرت الله مسلمیان روزها وساعت ها کار کرد و آثار زیادى خلق کرد نمایشگاه هاى چندى نیز برپا کرد .

(در صفحه نمایشگاه ها جزییات نمایشگاه ها ذکر شده است.)

او سالهاست که به کار اموزش طراحى و نقاشى به هنر جویان علا قه مند اشتغال دارد . و آموزش به هنر جویان علاقمند به هنر نقاشى را در دبیرستان ها وهنرستانهاى دولتى آغاز کرد  هرگز کارگاه هاى آموزشى خود را تعطیل نکرد همچنان تعلیم طراحى ونقاشى با تکنیک هاى مختلف را در اتلیه شخصى خود ادامه مى دهد .او در سابقه هنرى خود بیش از بیست سال سابقه آموزش هنر نقاشى به هنر جویان را دارد.

دغدغه همیشگى او هویت دار بون نقاشى ایرانى است . کارهاى اخیر ایشان نقاشى هاى سقاخانه اى را به یاد مى آورد . و رد پاى عناصر و المان هاى ایرانى را در ابستره هاى دکوراتیو و یا در کارهاى امانیستى و یاحتى پست مدرن او نیز دیده مى شود.

ً نمایشگاه هاى نقاشى فرحناز نجفى
نمایشگاه نقاشى گروهى گالرى آریا
نمایشگاه نقاشى گروهى گالرى خاور میانه
ً نمایشگاه نقاشى گروهى فرهنگستان هنر ایران
نمایشگاه نقاشى گروهى نمایشگاه هتل هما نگارخانه هما
نمایشگاه انفرادى نقاشى در نگارخانه ملل
نمایشگاه نقاشى گروهى خانه هنرمندان ایران