تماس با ما

تلفن آموزشگاه نقاشى 09120765243 021-22727660 موبایل : 09120765243 ایمیل مدیر آموزشگاه هنر najafifarahnaz@yahoo.com info@faraart.com اینستاگرام farahnaz-----najafi

زندگى هنرى فرحناز نجفى

فرحناز نجفى در رشته نقاشى ایرانى دانشگاه فرهنگ و هنر نظام الملک و همچنین کارشناسى ارشد از دانشگاه سوره تهران رشته مجموعه هنرهاى تصویرى و طراحى تجربیات و مهارت هایى را کسب کرده است. از کودکى مجذوب رنگ ها و فرم هاى محیط پیرامون خود بود براى دستیابى به مهارت هاى طراحى ونقاشى و تکنیک ها و سبک هاى مختلف نقاشى نزد استادان به نام نقاشى شاگردى کرد . بیشتر >>

فرحناز نجفی

نمایشگاه ها

گالری آثار

jackal -3
jackal 1
jackal -2
enviromental illustrations
children book  2
enviromental illustrations

زندگی هنری

ایرانى دانشگاه فرهنگ و هنر نظام الملک و همچنین کارشناسى ارشد از دانشگاه سوره تهران رشته مجموعه هنرهاى تصویرى و طراحى تجربیات و مهارت هایى را کسب کرده است از کودکى مجذوب رنگ ها و فرم هاى محیط پیرامون خود بود. براى دستیابى به مهارت هاى طراحى و نقاشى و تکنیک ها و سبک هاى مختلف نقاشى نزد استادان به نام نقاشى شاگردى کرد ادامه >>

فرحناز نجفی

کتاب و پوستر

پوستر 3

پوستر 2

پوستر 1

نمایشگاه تصویر سازى در گالرى آکس برلین آلمان