آموزش هنر نقاشی

آموزش هنر نقاشی

آموزش طراحی ونقاشی به هنر جویان از مبتدی تا پیشرفته  با روش های بسیار ساده و سریع  توسط خانم فرحناز نجفی  و سایر هنرمندان آموزش داده می شود .ترم های آموزش طراحی و نقاشی  برای کودکان  هفته ای یک جلسه یک و نیم ساعته ، وبرای بانوان هفته ای یک جلسه سه ساعته دایر است. هنر جویان مبتدی ابتدا یک دوره دوماهه هشت  جلسه ای طراحی را می گذرانند و سپس  آموزش تکنیک مورد علاقه خود را شروع می کنند. تکنیک ها عبارتند از :سیاه قلم ، مداد رنگی ، اکرلیک ، رنگ و روغن ،ابرنگ ، گواش  .

نمونه هایی از نقاشی های سرکار خانم نجفی و هنرجویان باذوق  این آموزشگاه  در گالری آثار در همین وب سایت قابل مشاهده است.